Ban lãnh đạo

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám Đốc
Ông Lê Thế Kiên
ĐT: 0988 011 781
Email: lethekien@gmail.com

Phó Tổng Giám Đốc
Ông Nguyễn Ngọc Thanh
ĐT: 0988 183 350
Email: thanhvanloc@gmail.com

Phó Tổng Giám Đốc
Ông Nguyễn Minh Khai
ĐT: 0989 552 717
Email: minhkhaihy@gmail.com

Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh
Ông Nguyễn Thái Duy
ĐT: 0962 64 0404
Email: duy.aircon@gmail.com

Trưởng Phòng Hành chính Tổng Hợp
Bà Bạch Thị Minh Châu
Email: bachthiminhchau@gmail.comChia sẻ bài viết: 


Giới thiệu khác:

Công ty Thành viên, Liên kết

Sơ đồ tổ chức

Tầm nhìn chiến lược

Giới thiệu công ty