DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CAO TẦNG N04B - KHU NGOẠI GIAO ĐOÀN

NẰM TRONG QUẦN THỂ DỰ ÁN “ĐOÀN NGOẠI GIAO TẠI HÀ NỘI

- Địa điểm: Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội.
- Tổng diện tích quần thể dự án "Đoàn Ngoại giao - Hà Nội" xây dựng: 59 ha.

            + 19,9 ha để xây dựng trụ sở sứ quán, trụ sở cơ quan đại diện và tổ chức Quốc tế.

            + 13,6 ha để xây dựng khu nhà ở cao tầng kinh doanh.

            + 25,5 ha để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Đăng ngày: 9/17/2018 | Tags: DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CAO TẦNG N04B - KHU NGOẠI GIAO ĐOÀN
Chi tiết
Chia sẻ bài viết: