Call: (+84) 09.1111.6267

VDUCT - NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG ,VAN GIÓ, CỬA GIÓ


VDUCT LÀ THƯƠNG HIỆU ỐNG GIÓ, VAN GIÓ CỦA CÔNG TY VẠN LỘC.
NĂM 2020 CHÍNH THỨC THÀNH LẬP PHÁP NHÂN: CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VDUCT

Địa Chỉ:Cụm công nghiệp Dốc Sặt,, Phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
Tel :   (+84) 222 6558 883Tags:
ỐNG GIÓ, VAN GIÓ, CỬA GIÓ

Chia sẻ bài viết: 


Giới thiệu khác:

CÔNG TY THÀNH VIÊN VÀ LIÊN KẾT

BAN LÃNH ĐẠO

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN