Call: (+84) 09.1111.6267

BAN LÃNH ĐẠO


Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám Đốc
Ông Lê Thế Kiên
ĐT: 0911116267
Email: lethekien@gmail.com

Phó Tổng Giám Đốc
Ông Nguyễn Ngọc Thanh
ĐT: 0988 183 350
Email: thanhvanloc@gmail.com

Phó Tổng Giám Đốc
Ông Nguyễn Minh Khai
ĐT: 0989 552 717
Email: minhkhaihy@gmail.com

Trưởng Phòng Hành chính Tổng Hợp
Bà Bạch Thị Minh Châu
Email: bachthiminhchau@gmail.comChia sẻ bài viết: 


Giới thiệu khác:

VDUCT - NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG ,VAN GIÓ, CỬA GIÓ

CÔNG TY THÀNH VIÊN VÀ LIÊN KẾT

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN